Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
1.3.2018 alkaen

1.Rekisterinpitäjä:

Pelti-Ässät Oy
y-tunnus 1793522-4
Mutkakuja 2
05200 Rajamäki
p. +358 20 775 1212

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Teemu Kuokkanen
+358 400 620 030

3. Rekisterin nimi:

Pelti-Ässä Oy, Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus:

Asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi viestintä, sopimuksen toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö:

Nimi, yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero),
asema, yritys. Tietoja asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriä päivitetään asiakaskontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus:

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokantoihin on pääsy vain Pelti-Ässät Oy:n työntekijöillä.

10. Tarkastusoikeus:

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot Pelti-Ässät Oy:n rekisteristä. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaaminen asiakasrekiterissä.

12. Rekisterissä olevien tietojen säilytysajat:

Asiakasrekisterissä olevat asiakastiedot säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan ja tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, kun tilikausi on päättynyt. Tämän jälkeen asiakastiedot poistetaan asiakasrekisteristä, ellei sama asiakassuhde ole edelleen aktiivinen. Asiakasrekisterissä säilytetään tietoja asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista ja niitä säilytetään kohtuullinen aika käytettäväksi mahdollisiin markkinointi toimenpiteisiin ja uusien toimeksiantojen tukemiseen Pelti-Ässät Oy sisällä.

 

Jätä tarjouspyyntö

Kutsu kattoasiantuntija yhtiökokoukseen

Jätä yhteydenottopyyntö

Tilaa katon kuntoarvio

Kattohuoltopäivystys p.0207751210

Tilaa uutiskirje