Kattohuolto

Palvelut kaikille kattomateriaaleille

Katon korjaus, muutos ja huoltotoimien tarkoitus on ylläpitää katon kuntoa, että se saavuttaa sille suunnitellun elinkaaren 100%:sti.

Oikeat huoltotoimet kustannustehokkaasti
On tärkeää, että kaikki katolle tehtävät huoltotoimet suoritetaan aina kattomateriaali ja kattotyyppi huomioiden ammattilaisen toimesta. Tämä takaa toimenpiteiden toimivuuden ja niille pitkän elinkaaren. Myös uusi katto vaatii oikeita huoltotoimia, joka ovat myös takuun voimassaolon edellytys. Oikeat kattomateriaalin ja kattotyypin mukaan valikoidut toimenpiteet ammattilaisen suorittamana, takaavat että ne on tehty parhaalla mahdollisella tavalla ja että ne ovat pitkäkestoisia. Siten katolle saadaan sen pitkän elinkaaren myötä suoraa säästöä, koska katon saneeraustarve siirtyy eteenpäin eikä yllättäviä vesivuotoja tai muita ongelmia tule. Myös kattoturvatuotteet kuten lumiesteet, kulkusillat, turvaköydenkiinnityspisteet tulee tarkastaa säännöllisesti, sillä niiden kunnon heikkeneminen tai kiinnitysten pettäminen aiheuttaa turvallisuus riskin. (säädösten mukaan LK2 kattoturvatuotteiden osalta tulee tietyt kattoturvatuotteet tarkastaa vuosittain) Kattoturvatuotteisiin kohdistuu paljon ulkoista rasitusta esimerkiksi lumesta ja jäästä johtuen. Myös rakenteiden lämpöliikkeistä johtuen voi niiden kiinnitykset sekä kiinnitysten vesitiiveys heikentyä tai pettää kokonaan.

katon korjaus

Palvelut, Kattohuolto

Ammattilaisen suorittamat Huoltotoimet lisää kiinteistön kunnon ylläpitoon sujuvuutta, ennakoitavuutta ja turvallisuutta.

Pelti-Ässien kattavat kattohuoltopalvelut

Kattohuoltopalvelumme lähtökohtana on ennakoiva toiminta, sekä että katolla tehtävät toimenpiteet suoritetaan aina kokonaisuus huomioiden. Tunnistetaan riskipaikat ja korjataan ne ennen kuin niistä muodostuu suurempi ongelma. Huolto sekä korjaustoimet suoritetaan aina parhailla mahdollisilla toimenpiteillä korjattavan pintamateriaalin mukaan. Huoltopalveluihin erikoistuneet asentajamme ovat kokeneita kattoalan ammattilaisia.

Huoltopalvelumme suorittaa korjaukset kaikille kattomateriaaleille sekä kattotyypeille.

Lue alta tarkemmin huoltopalveluistamme