Viemärikuvaus - Kattohuoltopalvelut

Vesivuodot sadevesiviemäreissä on yleinen ongelma

Katon korjaus tehtävissämme usein kattovuodon aiheuttaja löytyy kattokaivoista, sekä siihen liitetystä sadevesiviemäristä. Viemärikuvaus on järkevä tapa lähteä liikkeelle vuodon aiheuttajan selvittämisessä, jos katolla ei muuta selkeää vuotokohtaa pystytä paikantamaan. Viemärikuvauksella voidaan varmistaa, että sadevesiviemärin putkiliitokset ovat kunnossa. Viemärikuvauksella voidaan havaita myös sadevesiviemäriputken kuluneisuutta sekä arvioida sen yleiskuntoa. Samassa yhteydessä voidaan tarkastaa myös kattokaivon kunto ja sen tiiveys sekä suorittaa samalla käynnillä tarvittavat katon korjaus toimenpiteet.

Viemärikuvaus

Viemärikuvauspalvelun sisältö:

 • Alkukartoitus
 • Viemärinkuvaus sovitussa laajuudessa
 • Kattokaivon ja siihen liitetyn vedenerityksen tiiveyden tarkastus (jos kyseessä on kattokaivo)
 • Kuvamateriaalin analysointi päätelaitteella
 • Mahdollisten korjaustarpeiden määrittely
 • Kuvallinen raportti
 • Mahdollisten akuuttien korjaustoimien suorittaminen samalla käynnillä jos niin on sovittu
 • Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Viemärikuvaus sopii mm:

 • Kattokaivosta lähtevä sadevesiviemäri
 • Seinärakenteiden sisällä kulkevat syöksyputket
 • LVI-tuuletusputket

Käytämme laadukasta viemärikuvauskalustoa joka tallentaa videoa sekä kuvaa korkealla resoluutiolla jolloin aineiston analysointi on varmaa ja pienetkin yksityiskohdat havaitaan varmasti. Kamerassa on 360° astetta kääntyvä kamerapää, jolloin putki voidaan kuvata tarkasti lähietäisyydeltä.

Pyydä tarjous kuvauksesta tästä linkistä tai soita ja kysy lisää asiantuntijaltamme p. 040 7755 445

 

Sadevesiviemäristöön kohdistuu kova rasitus

Vesikatolla sadevesiviemärit ja kattokaivot ovat kovalla rasituksella. Ilmassa oleva pöly, kattokiveys sekä bitumikermin pintasirote kuluu ja irtoaa ajan mittaan pois valuen sadeveden mukana kattokaivoon ja sadevesiviemäriin. Irtonainen kiviaines kuluttaa ja vähän kerrallaan viemäriputken sisäpintaa aiheuttaen näin pistesyöpymiä sadevesiviemäristöön. Tämä on erityisesti kupariputkistoissa yleinen ongelma. Viemärikuvauksessa voidaan todeta korjaustarpeet ja arvioida muutenkin viemäristön yleiskuntoa.

Ennakoimalla vältät ongelmat

Sadevesiviemäreistä aiheutuvat vesivuodot voivat ilmetä pitkälläkin aikaviiveellä, ja ne voivat ehtiä aiheuttaa mittaviakin vesivahinkoja kattorakenteissa ennen kuin ne ovat havaittavissa asuitiloissa. Siksi ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä on järkevää varmistaa sadevesiviemäristön kunto viemärikuvauksella

Mihin viemärikuvaus voidaan tehdä

Viemärikuvaus soveltuu sisäänpäin kaatavien, tutummin tasakattojen kattokaivoista lähtevien sadevesiviemäreiden kuvaukseen. Viemärikuvaus voidaan myös suorittaa myös kiinteistön ulkopuolella kulkeviin syöksytorviin. Viemärikuvaus soveltuu myös hyvin erityisesti vanhemmissa kiinteistöissä usein olevien seinärakenteeseen upotettujen syöksyjen kunnon tarkastamiseen. Niissä mahdolliset vesivuodot voivat olla näkymättömissä ja aiheuttaa kosteusongelmia ja muita vaurioita seinärakenteisiin. Näiden ongelmien ennaltaehkäisyyn viemärikuvaus on hyvä ja kustannustehokas ratkaisu kunnon selvittämiseen.

Viemärikuvaus

Tarvittavat korjaustoimet jopa samalla käynnillä – kustannussäästöä ja sujuvuutta

Kattoalan ammattilaisena voimme arvioida viemärikuvauksen yhteydessä myös kattokaivon kunnon, sekä siihen liittyvän vedeneristyksen tiiveyden ja toimivuuden. Tarvittaessa voimme suorittaa myös tarvittavat katon korjaukset, kattokaivon vaihdot sekä sadevesiviemärin korjaukset samalla käynnillä joka tuo säästöjä ja tuo sujuvuutta jatkotoimenpiteiden osalta.

Kaivonvaihto

Viemäkuvaus voidaan suorittaa haluttuun putkistoon tai se voidaan sisällyttää muihin palveluihin kuten katon korjaukseen, toimenpidetarveselvitykseen, kattokuntotarkastukseen tai vesikaton PTS kattokuntotutkimukseen. Viemärikuvaus voidaan suorittaa myös ELD-vesikatonvuotokartoituksen yhteydessä, jolloin saadaan kattavasti kartoitettua katteen pinta, kattokaivot ja sadevesiviemärit.

Viemärikuvaksella voidaan myös tarkastaa katolle tulevien LVI-tuuletusputkien kunto ja toimivuus. Tuuletusputkiin kulkeutuu sade,- sekä kondensiovettä, jolloin on tärkeää että kattorakenteissa kulkevat tuuletusputkien vaakavedot ovat oikeissa kaadoissa, sillä jos näin ei ole, jää vesi makaamaan putkeen ja voi vuotaa LVI putken saumoista kattorakenteisiin. Jos katolla kuvataan sadevesiviemäreitä, kannattaa myös samalla kuvata myös katolla olevat tuuletusputket.

Viemärikuvauksessa arvioidaan putkiliitosten kuntoa, putkiston kuluneisuutta sekä sen yleiskuntoa.
Viemärikuvauksesta laadimme selkeän kuvallisen raportin, jossa selviää havainnot ja tulkinnat sadevesiviemärin kunnosta ja sen toimenpidetarpeista vesikaton alueella. Viemäri kuvauksen suorittavat kokeneet kattoammattilaisemme, ja arviomme samalla viemärikuvauksen kuvauksen yhteydessä myös kattokaivon ja siihen liittyvän vedeneristyksen tiiveyden.

Tätä palvelua katselleet katselivat myös myös näitä:

ELD-vesikaton vuotokartoitus
Kattokuntotarkastus
Vesikaton PTS kuntotutkimus
Tukkeutuneen sadevesiviemärin avaus

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna