I-SENSOR – sulanapitojärjestelmä
Uudenlainen älykäs energiaa säästävä räystäiden sulanapitojärjestelmä

Pelti-Ässien kattourakointi ja kattohuolto tarjoaa sadevesijärjestelmien sekä kattokaivojen älykkäät saattolämmitys, vastus,- ja sulanapitokaapeloinnit avaimet käteen asennuksena.

I-SENSOR järjestelmä on uudenlainen älykäs ja täsmäohjattava kourujen, syöksytorvien ja kattokaivojen sulanapitojärjestelmä joka tunnistaa katolla olevan jään, lumen, ja veden ja kyteytyy päälle niiden tietojen perusteella. Siten voidaan ohjata oikea määrä sähköä oikeaan osaan saattolämmityskaapelointia ja varmistaa siten katon toimivuus ja estää jään muodostuminen katon toimivuuden kannalta kriittisiin paikkoihin. Tarkkaan dataan katosta ja olosuhteista perustuva järjestelmä tekee siitä markkinoiden toimivimman ja energia tehokkaimman sulanapitojärjestelmän. Järjestelmä on kytketty täsmäohjattavaan I-SENSOR SMART järjestelmän ohjauskeskukseen, joka lähettää järjestelmätietoja sekä myös mahdolliset vikatiedot langattomasti halutulla tavalla esimerkiksi tekstiviestinä matkapuhelimeen kiinteistöhuollosta vastaavalle taholle.

saattolämmitys-järjestelmä

Miksi sulanpitojärjestelmää tarvitaan?


Pohjoiset olosuhteet muodostavat katoille ja erityisesti sadevedenpoistojärjestelmille kovan rasituksen ilman mm. jatkuvan lämpövaihtelun vuoksi. Talvisin räystäiltä roikkuvat jääpuikot ovat varsin yleinen näky ja sen lisäksi että ne aiheuttavat pudotessaan vaaraa katutasossa liikkuville ihmisille, ovat ne merkki myös ongelmista kattorakenteessa. Näitä ongelmia ei voida ehkäistä järkevästi lumenpudotuksilla eikä muillakaan katon huoltotoimilla vaikka ne ovatkin tärkeitä katon ylläpitoon liittyviä toimia. Sadevesijärjestelmän saattolämmitys tai sulanapitojärjestelmä on tähän ongelmaan hyvä ratkaisu. Vaikka sadevedenpoistojärjestelmät rakennetaan lähtökohtaisesti niin, että niihin ei vesi lammikoituisi, kertyy sitä silti katteen saumojen tai kourun saumojen taakse jonkin verran. Veden jäätyessä ja sulaessa, lämpöliikkeestä johtuen jää alkaa vähitellen vääntää saumoja auki ja siten aiheuttaa vesivuotoriskin. Toinen myös merkittävä ongelma erikoisesti peltikattojen räystäillä on yläpohjan lämpövuodot. Alhaalta vesikatteenpintaan kulkeutuva lämpö sulattaa lunta ja jäätä (paannejää) katteen yläpinnasta, muodostaen siten vesipatjan katteen pinnan ja katolla olevan lumen sekä jään väliin. Tästä aiheutuu jatkuva vedenpaine katteen pintaan ja sen saumoihin. Ongelma on merkittävä vesivuotojen aiheuttaja kiinteistöissä. Tämä ongelma ei muutu tai poistu vaikka katto uusittaisiin, ja siten se onkin usein rajattu vesikaton takuista katon huoltovelvoitteen alle. saattolämmityskaapeloinneilla sekä nykyaikaisilla älykkäillä ja energiaa säästävillä sulanpitojärjestelmillä räystäsalueen ongelmat saadaan ennalta ehkäistyä.

saattolammitys-kaapelointi

Miksi katolle muodostuva jää on ongelma ja miksi sitä sinne muodostuu?

1. Yläpohjan lämpövuodot – Jatkuva vesipaine katteen pinnassa
2. Riittämättömät kaadot kouruissa ja jalkaränneissä – vesi jää makaamaan kouruun
3. Kattohuoltotoimien laiminlyönti – syöksyt ja kattokaivot tukossa

Siitä aiheutuvat ongelmat

1. Vesivuodot – kosteusongelmat asuintiloin, ulkoseinän rapautuminen
2. Turvallisuusriski – seinä rakenteen heikkeneminen, jääpuikkojen putoaminen kadulle
3. Kustannukset – katteen elinkaari lyhenee, vuodoista aiheutuvien vaurioiden korjaaminen

Pelti-Ässät urakoi ja huoltaa sulanapitojärjestelmien ja saattolämmityskaapelointien asennukset avaimet käteen pakettina.

Palvelu koostuu kolmesta pääkohdasta

 • Suunnittelu – järjestelmät suunnitellaan aina kohde kohtaisesti. Järjestelmään vaikuttaa mm. olemassa olevat sähkötekniset ratkaisut, kiinteistön sijainti, kattotyyppi ja sadevedenpoistojärjestelmä. Hyvällä suunnittelulla saadaan kustannustehokkaasti toteutettava ja kokonaistaloudellisesti järkevä ratkaisu
 • Toteutus – asennuksista vastaa kokeneet ja ammattiaitoiset sähköasentajamme
 • Käyttöönotto - Käyttöön otossa annetaan huoltoliikkeelle tai muulle kiinteistön huollosta vastaavalle taholle järjestelmän käyttöopastus sekä luovutetaan asiakkaalle tarvittava järjestelmädokumentaatio.

Ilman lämmittäminen katolla ei kannata!

Perinteisellä itsesäätyvällä saattolämmityskaapeloinnilla ja termostaattiohjauksella toteutetun järjestelmän toiminta perustuu  ilman lämpötilaan, jolloin 70%:tia ajasta kaapelit ovat turhaan päällä. Tämä aiheuttaa siten merkittävää energiahukkaa ja siten merkittävästi turhia kustannuksia. Myös saattolämmityskaapeloinnin toiminnan testaus ja vian etsintä on hankalaa ja kustannuksiltaan arvokasta.

Ratkaisu

Energiataloudellinen I-SENSOR – sulanapitojärjestelmä
Ice äly-sensoreiden avulla katolta ja ilmasta kerätään dataa jolloin I-SENSOR SMART ohjauskeskus pystyy tulkitsemaan tilanteen kun räystäällä on todellista sulatustarvetta kuten jäätä, lunta tai sulamisvesiä. Äly sensoreiden avulla sulanapitojärestelmästä saadaan nykyaikainen energiataloudellinen ratkaisu. Ei enää tarvetta tilata erillistä saattolämmitys kaapeloinnin toiminnan testausta sillä I-SENSOR SMART testaa järjestelmän toimivuuden automaattisesti ja mahdollisesta viasta saadaan tieto välittömästi ja sen paikantaminen on helppoa.

I-Sensor

Järjestelmän suunnittelu


Suunnittelemme saattolämmityskaapeloinnin kohteesta saatujen tietojen perusteella, jos niitä on riittävästi, tai käymme kohteessa mitoittamassa sekä arvioimassa toimenpidetarpeet järjestelmän rakentamiseksi kustannustehokkaasti, sekä siten, että se maksimoi siitä saatavan hyödyn kiinteistön omistajalle. I-SENSOR järjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon myös vesikaton lappeiden ilmansuunnat ja niihin kohdistuva lämpötilan vaihtelu. Asennussuunnitelmassa laaditaan kaapeleiden sekä anturien sijoittelu suunnitelma. Arvioimme myös riittävän sähkönsaannin järjestelmään tarkastamalla kiinteistön nykyisen sähkönsyöttö kapasiteetin. Suunnitelman pohjalta voidaan laatia toimiva ja energiaystävällinen saattolämmityskaapelointi katolle.

Sulanapitoratkaisut – asennettuna palvelut

Saattolämmitys kaapelointi perinteisellä termostaatti ohjauksella toimivalla - itsesäätyvä vastuskaapeli.

 • Itsesäätyvällä kaapelilla toteutettava saattolämmitysjärjestelmän asennuspalvelun sisältö
 • Sulanapitojärjestelmän suunnittelu olemassa olevien suunnitelmien perusteella tai kartoituskäynnin perusteella
 • Tarvittavat sähköjohtojen asennukset, liitokset ja kytkennät mm. sähkökeskukseen
 • Sadevesikouruihin ja syöksytorviin asennetaan itsesäätyvä vastuskaapelin asennus kattoon kiinnitettynä
 • Järjestelmän sähkösyötön ohjauskeskus/kytkin
 • Käyttöönuotto ja käyttökolutus
 • Järjestelmän luovutus asiakkaalle

I-SENSOR – älykäs ja energiataloudellinen sulanapitojärjestelmä I-SENSOR SMART täsmäohjaus ja vikailmoitus automatiikalla

saattolämmitys  saattolämmitys     

I-SENSOR – sulanapitojärjestelmä asennuspalvelun sisältö
• Järjestelmäsuunnitelma jossa huomioidaan kiinteistön maantieteellinen sijainti, kiinteistön vesikaton lappeiden ilmansuunnat, sadevedenpoistojärjestelmässä toimivuuteen liittyvien kriittisten kohtien tunnistaminen, sähkönsaanti ja siihen liittyvät tekniset tarpeet.
• Tarvittavat sähkövedot ja asennukset, liitokset ja kytkennät mm. sähkökeskukseen
• Sadevesikouruihin ja syöksytorviin asennetaan sulanapitokaapelin asennus kattoon kiinnitettynä
• Ice- Älysensoreiden asennus suunnitelmissa todettuihin optimaalisiin kohtiin
• I-SENSOR SMART ohjauskeskuksen kytkentä, asennus ja ohjausmääritykset
• Käyttöönotto ja käyttökoulutus
• Kiinteistökohtainen sulanpitojärjestelmän sähkön kulutuslaskelma
• Järjestelmän sekä dokumentaation luovutus asiakkaalle

I-SENSOR – sulanapitojärjestelmän sisältö

• Ice – sulanapitokaaplelointi
• Ice – Älysensorit
• I-SENSOR SMART ohjauskeskus josta luettavissa mm.käyttötuntilaskuri, sähkönkulutus, vikatiedot, lämpötilat sekä muut asetusarvot.
• Järjetelmän sähkösuunnitelma
• Ohjekirja
• Takuutodistus

I-SENSOR – sulanapitojärjestelmän edut verrattuna perinteiseen termostaattiohjattuun saattolämmityskaapelointiin

 • Energiataloudellinen – sähkönkulutus vuositasolla jopa 40% pienempi perinteiseen itsesäätyvällä saattolämmityskaapelilla toimivaan järjestelmään verrattuna ja on siten myös ympäristöystävällinen valinta
 • Säästöä – Täsmäohjatun järjestelmän avulla saatava energiasäästö näkyy suoraan rahallisena säästönä ja on siten myös ympäristöystävällinen valinta kuin periteinen itsesäätyvällä saattolämmitys kaapeloinnilla toteutettu järjestelmä
 • Toimintavarmuus – komponenttien kiinnitykset ja liitännät toteutetaan erikoiskiinnityksellä, joka takaa liitosten kiinnitysten pitävyyden kovissakin sääolosuhteissa. Lumi, jää tai sade ei vaikuta sensoreiden eikä järjestelmän toimintaan.
 • Vikailmoitukset välittömästi - I-SENSOR SMART ohjauskeskus testaa automaattisesti järjestelmän toimintakuntoa päivittäin, ja mahdollisesta viasta saadaan tieto nopeasti. Siten korjaustoimet voidaan suorittaa ennen kuin siitä aiheutuu konkreettisia ongelmia. Usein saattolämmitys tai sulanapitojärjestelmä vaurioituu, kun katolla tehdään huolto tai muita toimenpiteitä kuten esimerkiksi lumenpudotuksia. Tällä voidaan myös ohjata mahdollista rikkoontumisesta ja korjaamisesta aiheutuvat kulut oikealle taholle, kun tiedetään kuka katolla on ollut vikailmoituksen saapumishetkellä

I-SENSOR järjestelmä kytkeytyy älysensoreiden avulla saatavan tiedon perusteella päälle vain silloin, kun katolla lunta, jäätä tai sulamisvesiä. Tällä vältytään tilanteelta, että kaapeliin johdetaan lämmityssähköä kun katolla ei ole jäätä tai lunta eikä siten todellista sulatustarvetta, tällä saadaan aikaan merkittävää energiasäästöä verrattuna periteiseen saattolämmityskaapelointiin. Pelkkä lämpötila ei siis kerro todellista sulanpitotarvetta ja siksi perinteinen itsesäätyvä saattolämmityskaapelointi ei ole energiataloudellisesti eikä kustannuskiltaan järkeävä ratkaisu kun verrataan älykkääseen I-SENSOR sulanapitojärjestelmään

I-SENSOR – sulanapitojärjestelmän hinta?
Järjestelmä suunnitellaan aina kohde kohtaisesti, sillä se on avaintekijä sulanapitojärjestelmän toimivuuden ja energiasäästön kannalta ja siten hinta muodostuu sen mukaan. Hankintahinnaltaan järjestelmä on jonkin verran arvokkaampi, mutta laskennallinen I-SENSOR – sulanapitojärjestelmän takaisinmaksuaika esimerkiksi harjamallisessa konesaumatussa vesikatossa jossa kattoneliöitä on noin 1000m2 ja se sijaistee uudenmaanalueella, on noin 2-3 vuotta joka on varsin lyhyt aika ja sen jälkeen saatava vuosittainen säästö on siten merkittävä.