Rakenneselvitys -palvelu

Rakenneselvitykset ja rakenneavaukset kaikille kattotyypille ja katemateriaaleille

Peltikatot, alumiinikatot, bitumikatot ja pihat, PVC-katot, tiilikatot

Rakenneselvityksen tehtävänä on tarjota laadukkaat lähtötiedot kattosaneerauskohteiden suunnitteluun ja kilpailutukseen. Keräämme yhteen tarvittavat tiedot olemassa olevista rakenteista, joiden perusteella voidaan optimoida suunnittelu ja kilpailutus. Palvelumme vapauttaa asiantuntijoiden aikaa tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen suunnittelussa sekä kilpailutuksessa.

Hyvät lähtötiedot tarjousvaiheessa tuottaa paremmat tarjoukset


Vesikattosaneerauksissa tarjouspyyntöaineiston laatimisessa hyvät lähtötiedot olemassa olevasta kohteesta parantaa saatujen tarjousten laatua, helpottaa niiden vertailua ja vähentää myös yllätyksiä varsinaisessa tarjousvaiheessa.

Pelti-Ässien rakenneselvitys -palvelu antaa useita tärkeitä tietoja lähtötilanteessa olevasta rakenteesta, joka vaikuttaa uuden kattorakenteen suunnitteluun, toteutukseen ja kilpailutukseen.

Mitä paremmat lähtötiedot urakoitsijoille voidaan tarjouspyyntöaineistossa tarjota, sitä vähemmän riskivaraa eri työvaiheisiin varataan ja se voi siten tuoda myös suoraa säästöä loppuasiakkaalle ja vähentää myös yllätyksiä saneerausvaiheessa.

Raportoimme avauksesta rakenteen käytettyjen materiaalien lisäksi niiden painon/neliö jolla saadaan suunnitteluun tietoa mm. rakenteen nykyisestä kuormituksesta sekä jos saneerauksessa on tarkoitus poistaa vanhoja rakenteita, saadaan niiltä osin tietoon niiden paino neliötä kohden, jolloin voidaan arvioida tarkemmin jätteestä aiheutuvia kustannuksia. Se on erityisesti tarjouskisaan osallistuvalle urakoitsijoille tärkeä tieto. Tiedossa oleva purkujätteen paino vähentää riskivaran lisäämistä tarjouksiin, jolloin näiltä osin tarjoukset tarkentuvat, kun arvio perustuu tietoon eikä arvioon.

Avaamme ja selvitämme myös seinärakenteet, räystäät ja muut rakenteet tarvittavassa laajuudessa jotka vaikuttavat kattosaneerauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Räystäällä mitoitamme mahdllisten tuuletusaukkojen koot, sekä ollessa kyseessä painovoimainen yläpohjan ilmanvaihto, kartoitamme poistoilmaventtiileiden määrät ja koot jotka ovat tärkeä tieto uuden kattorakenteen tuuletuksen suunnittelussa.

Asbesti ja haitta-ainetutkimukset samalla kertaa

Otamme myös tarvittaessa näytteet bitumikermeistä, pinnoitteista sekä muista tarvittavista rakenteista. Näytteet tutkitaan laboratoriossa ja liitämme niistä saadut raportit lopulliseen rakenneselvitys raporttiin.

Ilmakuvaus


Dronella kuvattu korkearesoluutioilmakuva helpottaa paremmin kokonaisuuden hahmottamista mitä ollaan tekemässä niin taloyhtiön hallitusta, rakennesuunnittelijaa sekä urakoitsijaa. Kuvat liitetään raporttiin, johon on merkitty suoritetut rakenneavausten kohdat. Kuvista toimitetaan myös linkit korkearesoluutio kuviin. (Ilmakuvaukset suoritetaan drone lennokeilla. Pelti-Ässät on Traficom:in hyväksymä UAV operaattori Rek. FIN-RP-13328939977)

Kaikki avatut rakenteet suljetaan aina vesitiiviisti hyvää rakennustapaa noudattaen. Rakenteet suljetaan kohteessa olevaa kattomateriaaleja käyttäen aina niin, että rakenteen toimivuus pyritään säilyttämään entistä vastaavana.

Rakenneselvityksiin voidaan sisällyttää seuraavat toimet tilanteen ja tarpeen mukaan

 1. Katto,- ja seinärakenteiden selvitys (materiaalit, mitat) sovitussa laajuudessa
 2. Räystään avaukset ja rakenteen selvitykset
 3. Yläpohjassa lämmöneristeiden toteaminen ja paksuuden mittaus
 4. Kattorakenteen tulo ja poistoilma kanavien toteaminen sekä niiden koon mittaaminen
 5. Padotuskorkeuden mittaaminen
 6. Räystäskorkeuden mittaaminen
 7. Kattorakenteissa näkyvillä ja piilossa olevien kiinnitystapojen toteaminen ja määrä
 8. Kaltevuuden ja kallistusten mittaaminen
 9. Sovittujen kattorakenteiden osalta neliölle kohdistuvan kuormituksen mittaaminen
 10. Ilmakuvaus
 11. Valokuvat rakenneavauksista, detaljeista sekä yläpohjasta
 12. Asbesti,- ja haitta-ainetutkimus
 13. Mitoitus (suuntaa antava mitoitus hankkeiden budjetointiin)
 14. Toimenpiteistä laaditaan Rakenneselvitys -raportti

Toimenpiteet suoritetaan ”otanta” periaatteella sovitussa laajuudessa

Soita tai laita sähköpostia ja kysy lisää
myynti@peltiassat.fi, p. 040 777 4655