Kattoturvallisuus – vastuu sen asianmukaisesta toteutumisesta on lopulta aina kiinteistön omistajalla!

kattoturva

TALVITARJOUS TALVITARJOUS 2021 - MAKSUTON KATTOTURVAVARUSTEIDEN TARVEKARTOITUS. TARJOUS VOIMASSA 4.1 - 28.2.2021. KOSKEE TALOYHTIÖITÄ, KOY:T, TEOLLISUUS (ei pientaloja). (sis. kuvallisen raportin)

TALVITARJOUS 2021 - KATTOTURVATILAUKSISTA MATERIAALIEN OSALTA -10%! KOSKEE VOIMASSA OLEVIA TARJOUKSIA SEKÄ UUSIA TARJOUKSIA. TARJOUS VOIMASSA 4.1 - 28.2.2021. KOSKEE TALOYHTIÖITÄ, KOY:T, TEOLLISUUS (ei pientaloja)

Toimivan kattoturvallisuuden lähtökohtana on sen käyttäjäystävällisyys. Kaikki tarraimet ja kelkat tulisi olla kohteessa helposti saatavissa ja tikkaat, kulkusillat kiskot, turvaköyden kiinnityspisteet tulisi olla suunniteltu kokonaisuutena yhteensopivaksi, että sen käyttö olisi helppoa ja sujuvaa. Mikäli näin ei ole, johtaa se todennäköisesti siihen, että niitä ei käytetä ja turhaan riskinottoon katolla. Huoltamattomat ja eri valmistajien kattoturvatuotteita sisältävät kohteet eivät palvele kenenkään etua sillä niiden käyttäminen on usein aivan liian hankalaa tai jopa mahdotonta. Oikein suunnitelluissa kattoturvaratkaisuissa tulee huomioida kokonaisuus eikä vain yksittäisiä kohtia tai tiettyjä varusteita.  Kattopollari katon toisessa päädyssä ei auta jos katolle menevät tikkaat ovat turvattomat tai niissä olevan nousukiskon tarrain on hukassa… Toki paljon on kiinni myös käyttäjästä ja hänen omasta toiminnasta mutta on kaikkien etu että edellytykset turvalliseen katolla liikkumiseen olisivat mahdollisimman hyvät. Vastuu toimivan kattoturvallisuuden toteutumisesta on useimmiten urakoitsijalla ja tilanteesta riippuen myös mahdollisella rakennesuunnittelijalla tai muulla vastaavalla taholla, mikäli sellainen hankkeeseen kuuluu.

 

Kenellä on vastuu kattoturvallisuuden toteutumisesta?

Viime kädessä vastuu on aina kiinteistön omistajalla. Taloyhtiössä vastuu on taloyhtiön hallituksella ja myös isännöitsijällä on myös osa vastuu. Asianmukainen kattoturvallisuus kannattaa varmistaa ammattilaisella. Kattoturvavarusteiden tarvekartoitus tai vaikka kattokuntotarkastus on hyvä tapa selvittää tilanne.

 

Mitkä ovat säädökset ja lait kattoturvallisuuden osalta:

Vastuu kiinteistön kattoturvallisuudesta on kiinteistön omistajalla

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §:

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

 

Järjestyslaki 5 §:

Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

 

Pelastuslain 13 §:

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

 

Asunto-osakeyhtiölaki:

Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja rakennusten pidosta siten kuin tässä laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään.

 

Asunto-osakeyhtiölaki 24:1 §:

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 24 luvun 1 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle. Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Pelti-Ässien kattoturvapalvelut kaikille kattopinnoille

Asennukset:

 • Kulkusillat
 • Tikkaat (seinä, lape)
 • Turvakiskot
 • Kattopollarit ja turvaköyden kiinnitys pisteet
 • Lumiesteet
 • Turvavaijerijärjestelmä

Asiantuntijapalvelut:

 • Kattoturvakartoitukset (4.1 - 28.2.2021 talvitarjous, MAKSUTON)
 • Kattoturvajärjestelmien suunnittelut
 • Kattoturvavarusteiden ja järjestelmien vuositarkastukset

Tarvikemyynti:

 • Turvavaljaat
 • Kattopollarit
 • Vastapainopollarit

 

Pelti-Ässät Oy:n kattoturvapalveluiden myynnistä vastaa:

Miika Nygård p. 040 7774655, miika.nygard@peltiassat.fi

Harri Rantanen 040 833 7833, harri.rantanen@peltiassat.fi