Kattoturvallisuuden lähtökohtana on käyttäjäystävällisyys!

Kattoturvallisuudesta huolehtiminen on vastuullista kiinteistön kunnon ylläpitoa

Kattoturva-tarvekartoitus

Vaikka säädökset ja pykälät täyttyy, voi kattoturvan toteuttaa silti huonosti.

Toimivan kattoturvallisuuden lähtökohtana on sen käyttäjäystävällisyys. Kaikki tarraimet ja kelkat tulisi olla kohteessa helposti saatavissa ja tikkaat, kulkusillat kiskot, turvaköyden kiinnityspisteet tulisi olla suunniteltu kokonaisuutena yhteensopivaksi, että sen käyttö olisi helppoa ja sujuvaa. Mikäli näin ei ole, johtaa se todennäköisesti siihen että niitä ei käytetä ja turhaan riskinottoon katolla. Huoltamattomat ja eri valmistajien kattoturvatuotteita sisältävät kohteet eivät palvele kenkään etua sillä niiden käyttäminen on usein aivan liian hankalaa tai jopa mahdotonta. Oikein suunnitelluissa kattoturvaratkaisuissa tulee huomioida kokonaisuus eikä vain yksittäsi kohtia tai tiettyjä varusteita. Kattopollari katon toisessa päädyssä ei auta jos katolle menevät tikkaat ovat turvattomat tai niissä olevan nousukiskon tarrain on hukassa… Toki paljon on kiinni myös käyttäjästä ja hänen omasta toiminnasta mutta on kaikkien etu että edellytykset turvalliseen katolla liikkumiseen olisivat mahdollisimman hyvät. Vastuu toimivan kattoturvallisuuden toteutumisesta on useimmiten urakoitsijalla ja tilanteesta riippuen myös mahdollisella rakennesuunnittelijalla tai muulla vastaavalla taholla, mikäli sellainen hankkeeseen kuuluu.

Kenellä on vastuu kattoturvallisuuden toteutumisesta?

Viime kädessä vastuu on aina kiinteistön omistajalla. Taloyhtiössä vastuu on taloyhtiön hallituksella ja myös isännöitsijällä on myös osa vastuu. Asianmukainen kattoturvallisuus kannattaa varmistaa ammattilaisella. Kattoturvavarusteiden tarvekartoitus tai vaikka kattokuntotarkastus on hyvä tapa selvittää tilanne.

Mitkä ovat säädökset ja lait jotka ohjaavat vastuita kattoturvallisuuden osalta:

Kattoturvasäädökset PDF

Saat ladattua yllä olevat säädökset TÄSTÄ linkistä PDF tiedostona ta klikkaamalla kuvaketta. Voit lähettää ne taloyhtiön hallituksille tiedoksi tai tulostaa sen vaikka ilmoitustaululle.

Vastuu kiinteistön kattoturvallisuudesta on kiinteistön omistajalla

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 §:

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden,
turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna
ympäristöä.

Järjestyslaki 5 §:


Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava
siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka
muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Pelastuslain 13 §:


Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta
palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava,
että tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että
nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Asunto-osakeyhtiölaki:


Tarkoituksensa toteuttamiseksi asunto-osakeyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja
rakennusten pidosta siten kuin tässä laissa säädetään ja yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Asunto-osakeyhtiölaki 24:1 §:


Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään 24 luvun
1 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut
yhtiölle. Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on korvattava myös vahinko, jonka hän on tehtävässään
muuten tätä lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut
yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Saat ladattua yllä olevat säädökset TÄSTÄ linkistä PDF tiedostona. Voit lähettää ne taloyhtiön hallituksille tiedoksi tai tulossa sen vaikka ilmoitustaululle.

Jos sinulla on tarvetta tai olet kiinotunut kuuntelemaan lisää Pelti-Ässät Oy:n kattoturvallisuuteen liittyvistä palveluista ota yhteyttä:

huolto@peltiassat.fi

Huolopalvelut p. 020 775 1212

Pelti-Ässät Oy:n kattoturvallisuuteen liittyvät palvelut:

Kattokuntotarkastus
Tarvekartoitus
Asennuspalvelu

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna