Kattoturvavarusteet ammattilaiselta asennettuna - takuulla

Asennamme kattoturvatuotteet peltikatoille, tiilikatoille sekä bitumikatoille

Kattoturvallisuus on tärkeä osa kiinteistön turvallisuutta joka mahdollistaa katon turvalliset huoltotoimet jotka ovat edellytys katon suunnitellun elinkaaren saavuttamiselle. Kattoturvavarusteet kuten lumiesteet, luovat myös turvallisuutta ympäristölle.

Vastuu kattoturvallisuuden toteutumisesta on aina kiinteistön omistajalla tai sen valtuuttamalla edustajalla. Lue tästä linkistä artikkeli kattoturvallisuudesta ja siihen liittyvistä vastuista>>>

Kattoturvatuotteiden asennuspalvelu

Koulutetut ja kokeneet asentajamme suorittavat kattoturva-asennukset ja kartoitukset tehokkaasti ja ammattitaidolla. Ennalta määritellyn tarpeen, tai kohteelle laaditun tarvekartoituksen (Pelti-Ässät Oy – tarvekartoitus -palvelu) perusteella suunnitellaan aina tarkoituksen mukaiset kattoturvatuotteet kohteelle. Asennettaessa huomioidaan tuotteille valmistajan sekä mahdollisen rakennesuunnittelijan määrittelemät kiinnitystavat ja sijoittelut. Varmistamme myös katteen riittävän kiinnityksen, että se kestää kattoturvavarusteisiin kohdistuvan rasituksen, mikäli esimerkiksi henkilö putoaa katolta ja on kiinnittäytyneenä kulkusiltaan. Tällöin on tärkeää, että myös kiinnitysalustana oleva vesikate on asianmukaisesti kiinnitetty. Suunnittelussa ja tuotteiden valinnassa ja asennuksissa pohjaudutaan RT-kortteihin, valmistajan ohjeisiin, rakennusmääräyksiin sekä muihin niitä ohjaaviin säädöksiin.

kattoturva-kattoturvavarusteet-lumieste 

kattoturva-kattoturvavarusteet-lumieste

Asentajamme ovat valmistajien valtuuttamia, sekä myös oman koulutuksemme läpi käyneitä kattoturva-ammattilaisia.

Asennamme, korjaamme ja huollamme seuraavia kattoturvavarusteita ja järjestelmiä.

 • Lumiesteet (ritilälumiesteet, putkilumiesteet, profiililumiesteet)
 • Kulkusillat
 • Seinätikkaat ja lapetikkaat
 • Turvakiskot
 • Nousukiskot
 • Vastapainopollarit
 • Kattopollarit
 • Erilliset turvaköyden kiinnityspisteet katolle oleviin rakenteisiin
 • Turvavaijerijärjestelmät
 • Pelti-Ässät Oy - Guard Access -Kattoturvajärjestelmä

Hätäpoistumistiet

 • Hätäpoistumistikas – palotikas
 • Poistumisputket
 • Laukaistava palotikas

Kattoturva-asennukset, palvelukuvaus

 • Kattoturvavarusteiden määrittely (tarjouspyyntö, tarvekartoitus, tarjous)
 • Tarjous/myyntitilaus jossa asennettavat tuotteet ovat selkeästi eritelty
 • Asennus
 • Kuvallinen asennusraportti tilaajalle
 • Huolto-ohjeet ja tuotetiedot tilaajalle
 • Käyttöopastus tarpeen mukaan kattoturvavarusteesta riippuen

Kattoturvatuotteiden ja varusteiden tarvekartoitus


Kattoasiantuntijamme kartoittavat kattoturvavarusteiden kunnon ja tarpeen kaikille katoille kattomateriaalista riippumatta. Tarvekartoituksen perusteena on asiakkaan määrittelemä tarve, oma arvoimme tarpeesta, sekä yleiset säädökset ja lait kattoturvavarusteiden osalta. Jos tarvetta todetaan, laadimme siitä suunnitelman sekä tarjouksen asennettuna avaimet käteen periaatteella.
Tarvekartoituksessa arvioidaan nykyisten kattoturvavarusteiden kunto, tarve sekä niiden kiinnitys katteeseen, onko se tiivis ja toteutettu oikein.

Kattoturvavarusteiden vuositarkastukset


LK2 mukaiset kattoturvavarusteet (kattosillat, kattoportaat, kattotikkaat, turvaköydenkiinnityspisteet tulee tarkastaa valtuutetun tarkastajan toimesta vuosittain (SFS-EN 516 luokka C2 ja SFS-EN 12951 luokka C2). Mikäli tarkastuksia ei suoriteta, ei kyseisiä kattoturvavarusteita saa käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä joka käytännössä tarkoittaa, että katolla ei ole silloin turvallista liikkua jolloin katon huoltotoimet voivat estyä kokonaan.

Pelti-Ässät Oy:n kattoturva-ammattilaiset ovat valmistajan valtuuttamia tarkastajia. Tarkastuksen yhteydessä huomioidaan myös yleisesti kattoturvavarusteiden toimivuus sekä niiden riittävyys ja mahdolliset muut huomioitavat seikat, kuten niiden kiinnitykset kattoon, onko ne tiiviit ja kestävät. Tarkastus käynnistä laaditaan tarkastusraportti, jossa todetaan tarkastetut kattoturvatuotteet ja todetut havainnot. Raportti voidaan liittää kiinteistön huoltokansioon.

Tarkastus tehdään kertaluontoisesti tai kohteelle voidaan laatia toistaiseksi voimassa oleva kattoturvavarusteiden vuositarkastussopimus ja se voidaan myös yhdistää mahdolliseen kattohuoltosopimukseen.

Kattoturva-tarvekartoitus

Tuotteet
Käyttämämme tuotteet ovat CE-hyväksyttyjä ja säädökset täyttäviä jotka ovat valmistettu kestämään pohjoiset olosuhteet.

Asennukseen ja tuotteisiin liittyvät hyväksynnät, säädökset määräykset ja ohjeistukset joiden mukaan toimimme kattoturva-asennuksissa:

 • CE-merkintä
 • Rakentamismääräyskokoelma F2
 • SFS-EN 516
 • SFS-EN 12951
 • RT-Ohjekortti 85-11132, vesikaton turvavarusteet

Kattoturvavarusteet, pääyhteistyökumppanimme
Nesco

LW

MSA

Peltitarvike

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna