Bitumikateurakointi - Kate-Ässät Oy

Bitumikattamisen ammattilainen

Kate-Ässät Oy

Kate-Ässät Oy on Pelti-Ässät Oy:n perustama bitumikattamiseen erikoistunut yritys ja se vastaa bitumikermiurakoinnistamme. Kokeneeseen ja ammattiaitoiseen Kate-Ässien organisaatioon kuuluu noin 33 bitumieristäjää, sekä bitumikateurakointiin erikoistunut ja kokenut työnjohto. Toteutuksesta vastaavalla organisaatiolla on kokemusta bitumisilla tuotteilla tehtävistä vedeneristyksistä kymmeniä vuosia. Olemme olleet myös mukana toteuttamassa useita merkkikohteita Uudellamaalla.

Asiakkaidemme keskuudessa olemme tunnettuja luotettavauudesta sekä laadukkaasta kädenjäljestä.

 Kate-Ässät Oy

Parempien kattojen puolesta.

Vesikate on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein kiinteistön julkisivu. Sen toimivuus vaikuttaa merkittävästi koko kiinteistön elinkaareen, se arvoon ja asumismukavuuteen. Siksi on tärkeää että kattoremontti, olkoon se sitten peltikate, bitumikate (huopakatto) tai jokin muu katemateriaali on hyvin suunniteltu, laadukkaasti toteutettu.

Tuotamme arvoa asiakkaillemme toimivalla ja vuosikymmeniä kestävällä vesikatolla.

Pystymme toimittamaan asiakkaillemme kaikki palvelut, jotka vesikattoon liittyy koko sen elinkaaren aikana kuten suunnittelu – urakointihuolto joiden myötä pystymme takaamaan, että asiakkaamme saavat parhaan vastineen vesikattoon sijoitetulle rahalle.

Kate-Ässien bitumiurakointi palvelut

Urakoimme niin saneeraus kuin uudiskohteet ja toimimme tilanteesta riippuen pääurakoitsijana tai aliurakoitsijana.

Kate-Ässät urakoi bitumisilla vedeneristeillä mm.

 • Vesikatot
 • Terassit
 • Viherkatot
 • Pihakannet
 • Sokkelit
 • Aluskatteet

Bitumikattourakoinnissa asiakkainamme ovat usein:

 • Taloyhtiöt
 • Kiinteistö osakeyhtiöt
 • Rakennusliikkeet
 • Teollisuus
 • Julkiset toimijat

 

 

 

Avaimet käteen pakettina

Pitkä kokemus ja laaja osaamisemme erityyppisistä vesikatoista ja katemateriaaleista, mahdollistaa kattoremontin toteuttamisen niin, että hommat hoituu ilman useita aliurakoitsijoita. Esimerkiksi peltityöt ja rakennustekniset työt voidaan toteuttaa omana työnä. Tämä tarkoittaa käytännössä pienempiä kustannuksia asiakkaalle, ja sujuvampaa projektin etenemisenä.

Kate-Ässät Oy

 Hallitsemme kokonaisuuden.

Bitumikatesaneerauksissa tehdään usein myös paljon muuta kuin pelkkää huopakaton asennusta. Suoritamme urakkaan kuuluvana kaikki tarvittavat työt kuten:

 • Purkutyöt
 • Höyrynsulut
 • Rakennustekniset työt kuten puutyöt
 • Sääsuojaukset
 • Lämmöneristetyöt
 • Kaatokorjaukset
 • Peltityöt
 • Valokupujen asennukset
 • Sadevesijärjestelmän uusimiset
 • Kattokaivojen vaihdot
 • Savunpoistojärjestelmien asennukset
 • Sulanapitokaapeloinnit
 • Kattoturvavarusteet
 • Suojaukset yms.

bitumikate-puutyöt

Turvallisuus on meille tärkeää

Asentajiemme sekä saneerattavan kohteen ympärillä liikkuvien henkilöiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Kattoremonteissa oli sitten kyseessä pelti, bitumikate, pinnoitus ja jokin muut katolla tehtävä työ, asentajien turvallisuudesta huolehtiminen on meille erityisen tärkeää. Asentajillamme on aina asianmukaiset henkilösuojaimet ja putoamissuojaus suunnitellaan aina kohteen mukaan. Kaikilla asentajillamme on myös kattotulityökortit ja pätevyys tulityöluvan myöntämiseen. Saneerauskohteissa on myös vähintäänkin yhtä tärkeää huomioida saneerattavan kohteen asukkaiden sekä muiden kiinteistön läheisyydessä asioivien henkilöiden turvallisuus. Kattoremontista laaditaan aina laatujärjestelmän sekä lainkin vaatimat turvallisuus ja aluesuunnitelmat. Suoritamme säännöllisesti myös TR-mittauksia kattoremonttiprojekteissa.

Kustannustehokkaat kattoremontti ratkaisut.

Riippumatta mikä on päämateriaali katolla, usein niihin liittyy myös muita katemateriaaleja kuten peltiä, tiiltä tai esimerkiksi nestemäisinä levitettäviä pinnoitteita. Bitumiurakoinnin lisäksi Pelti-Ässät urakoi myös peltikattoja, erityyppisiä pinnoitteita sekä palveluihimme kuuluu myös kattohuoltopalvelut joiden avulla pystymme toteuttamaan kustannustehokkaat ja toimivat vedeneristysratkaisut.

Osaamisemme antaa myös erinomaiset valmiudet yllättäviin tilanteisiin saneerauskohteissa, jolloin rakennusteknisiä ratkaisuja tulee muuttaa ja toteuttaa urakan yhteydessä jolloin projektin keskeytykset vähenevät ja pysytään aikataulussa.

 Asiantuntijuutta ja yhteistyötä

Laadimme myös usein asiakkaillemme kattoremontin toteutussuunnitelmia, oli ne sitten pelti, bitumikate tai jokin muu. Jos suunnitelmia ei ole, voimme tarvittaessa laatia urakka-ohjelman, työselosteen, rakenneleikkauskuvat, turvallisuussuunnitelman ja muut tarvittavat asiakirjat tarpeen mukaan. Mikäli urakka-asiakirjat ovat jo laadittuna, toimimme niiden mukaan yhteistyössä rakennuttajan tai muun tahon kanssa. Sujuva yhteistyö kaikkien osapuolten kanssa on tärkeää onnistuneessa kattoremontissa.

Kate-Ässät Oy

SUJUVA – Kattohuoltosopimuksella uudelle katolle pidennetty takuu

Laadukkaasti toteutettu bitumikate kestää vuosikymmeniä, mutta se vaatii kuitenkin säännöllisiä huoltotoimia toimiakseen koko sille suunnitellun elinkaaren. Katolle kerääntyvät lehdet ja muut roskat kuormittavat vesikatetta ja voivat ilman säännöllisiä huoltotoimia aiheuttaa esimerkiksi kattokaivon tukkeutumisen, josta voi aiheutua hetkessä mittavat vesivahingot. Myös lumen ja jään aiheuttama rasitus sekä kuormitus tulee huomioida katon huoltotoimissa. Katolta lumia pudottaessa voi helposti rikkoa huopakatteen ja siksi onkin tärkeää jättää lumenpudotukset ammattilaiselle jotka kuuluvatkin kattohuoltosopimukseen. Urakoitsijasta riippumatta, uuden bitumikatteen takuuehdoissa mainitaan, kattoa tulee huoltaa säännöllisesti. Tämä on myös kattoliiton ohjeistus.

Yleistä bitumikatteista


Laadukkailla tuotteilla suunniteltu ja asennettu bitumikate, tutummalta nimeltään huopakate on oikein toteutettuna pitkäikäinen ja toimiva ratkaisu. Nykyaikaisilla bitumikermillä toteutettu kattoremontti soveltuu hyvin pohjoisiin olosuhteisiin. Käytämme vain laadukkaita ja sertifioituja bitumikermituotteita, joilla taataan vesikatteelle pitkä elinkaari. Meiltä saat bitumikattourakointi-palvelut vesikatoille, terasseille, pihakansiin ja sokkeleihin.

Bitumikatto on kestävä ja toimiva


Bitumikatto eli huopakatto on hiljainen ja visuaalisesti ryhdikäs valinta kattomateriaaliksi. murretut värit sulautuvat hyvin ympäristöön.
Bitumikatto on sateellakin hiljainen: bitumikatteen pinta rikkoo ja vaimentaa sadepisarat niin ettei rankkasateenkaan rummutus häiritse. Me Kate-Ässillä käytämme laadukkaita sertifioituja tuotteita.


Bitumikate on suosittu materiaali erityisesti rakennuksissa, joissa on tasa- tai loivakatto. Koska bitumikate on elastinen, se istuu tiiviisti erilaisiin kattomuotoihin ja sen yksityiskohtiin. Bitumikaton vahvuuksia on, että se kestää hyvin rakenteiden elämisestä aiheutuvat lämpöliikkeet. Bitumikatto sietää hyvin myös suomalaisen sään vaihteluita, auringon UV-säteilyä ja mekaanista rasitusta. Lisäksi bitumikatteella on korkea mekaanisen rasituksen kesto. Se on todellakin katto, joka kestää.


Suomessa on pitkät perinteet huopakatoista ja ammattilaisemme Kate-Ässillä tietävät miten toimiva ja pitkäikäinen bitumikate tehdään.
Ammattilainen hoitaa homman.


Toimivan ja pitkäikäisen bitumikatteen toteutus koostuu neljästä pääkohdasta.

1. Suunnittelu - huomioidaan yläpohjan tuuletus, toimiva räystäsrakenne ja riittävä kallistus räystäältä kattokaivolle


2. Tuotteet – sertifioidut ja CE merkityt tuotteet takaavat, että ne soveltuvat Suomen olosuhteisiin.


3. Asennus – jätä bitumikermiasennus kattoammattilaiselle


4. Huolto – säännöllinen huolto on usein myös takuun ehtona. Huoltotoimet suositellaan tehtäväksi kahdesti vuodessa, keväällä tai syksyllä. Katolta puhdistetaan kaikki roskat ja muut epäpuhtaudet sekä varmistetaan kaikkien rakennedetaljien toimivuus kohteelle laaditun huolto-ohjelman mukaan . Urakoitsijasta riippumatta, säännöllinen huolto on usein myös katolle myönnetyn takuun ehtona. Tämä on myös kattoliiton ohjeistus.

Parempaa viestintää kattoremontteihin

Projektiseuranta 360° - palvelu

Kattoremontin sujuvuuteen vaikuttaa oleellisesti myös hyvä viestintä projektin eri osapuoluten kesken jota tuskin koskaan voi tehdä liian hyvin. PS360° on verkkosivusto jonka kautta jaamme oleellista tietoa projektin etenemisestä. Projektiseuranta 360° -palvelu kuuluu veloituksetta Kate-Ässien kattourakoihin. Lue täältä siitä lisää.