Bitumikermikatto – huopakatto

Pelti-Ässiltä Bitumikatot luotettavasti avaimet käteen pakettina

Pelti-Ässät suorittaa bitumikattoremontit ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella vesikattorakentamisesta sekä vesikatteiden asentamisesta. Asennukset toteuttaa ammattitaitoinen ja pitkän kokemuksen bitumivedeneristyksistä  omaava henkilöstömme. Suoritamme kattoremontit tarpeen mukaan ”avaimet käteen” -pakettina pääurakoitsijana tai aliurakointina. Tarjoamme myös laajat kattohuoltopalvelut bitumikermikatoille joita ovat mm. huoltosopimukset, katon korjaukset, kattokuntotarkastukset, vesikaton PTS kuntotutkimukset sekä lumenpudotuspalvelut.

 

Urakoimme bitumikatot pääurakointina tai aliurakointina. 

Huopakatto 

As Oy Satolassila - 2016

 PYYDÄ TÄSTÄ TARJOUS KERMIKATOSTA

Tai tai soita ja kysy lisää! p. 040 7755 445


Miksi valita bitumikate - huopakate? - ominaisuudet

 • Elastinen – kestää hyvin rakenteiden elämisestä aiheutuvat lämpöliikkeet
 • Korkea mekaanisen rasituksen kesto
 • Korkea UV suoja
 • Jatkuviin katteisiin lukeutuva – kestää vedenpainetta
 • Hiljainen
 • Visuaalisesti ryhdikäs ja hyvin ympäristöön sulautuva
 • Suomessa on pitkät perinteet kermikatoista, ja sen myötä osaaminen on meillä kehittynyt korkeatasoiseksi

Toimivan ja pitkäikäisen bitumikatteen – (huopakaton) perusedellytykset
Perinteisesti tasakatoilla on huono maine, johtuen 70 – 80 luvulla olleista huonolaatuisista huopakatteista, sekä väärin suunnitelluista kattorakenteista. Tänä päivänä tilanne on täysin toinen. Laadukkailla tuotteilla asennettu bitumikate oikein suunniteltuna sekä ammattitaidolla toteutettuna on pitkäikäinen ja toimiva ratkaisu, joka soveltuu hyvin pohjoisiin olosuhteisiin. Pelti-Ässät käyttää Icopal Oy:n laadukkaita ja sertifioituja tuotteita jotka valmistetaan Suomessa sijaitsevalla tehtaalla Espoossa.

Huopakatto


Toimivan ja pitkäikäisen bitumikatteen toteutus koostuu neljästä pääkohdasta:

 • Suunnittelu - Huomioitava ensisijaisesti seuraavat seikat: A. yläpohjan tuuletus, B. toimiva räystäsrakenne, C. riittävä kallistus räystäältä kattokaivolle
 • Tuotteetsertifioidut ja CE merkityt tuotteet takaavat että ne soveltuvat Suomen olosuhteisiin.
 • Asennus – Bitumikermiasennus vaatii erikoisosaamista ja tulee toteuttaa siihen erikoistuneen ammattilaisen toimesta
 • Huolto – Kuten takuuehdoissakin mainitaan, kattoa pitää huoltaa säännöllisesti, että se saavuttaa sille suunnitellun pitkän elinkaaren. Säännöllinen huolto on usein myös takuun ehtona.

Vesikatot jaetaan yleisesti kahteen eri kategoriaan:


Loivat katot
Loiviksi katoiksi määritellään katon kaltevuus on 1:10 tai vähemmän. Lähtökohtana suunnittelussa on tarvittavien kallistusten tekeminen kantaviin rakenteisiin. Loivempia kattoja kuin 1:80 ei tulisi suunnitella. Loivilla katoilla käytettävien vedeneristeiden sekä yksityiskohtien tulee kestää vedenpainetta.


Jyrkät katot
Tarkkaa jyrkän ja loivan kato rajaa ei ole määritelty. Yleisesti jyrkäksi katoksi kuitenkin määritellään katot joiden kaltevuus on suurempi kuin 1:20, huolimatta siitä, loivat katot määritelläänkin kaltevuuksille 1:10 – 1:80. Tästä johtuen kun kaltevuus on 1:10 – 1:20 tulee kiinnittää erikoista huomioita vesitiiveyteen käytettäessä jyrkkien kattojen rakenteita.


Bitumiset vedeneristeet ja niiden luokittelut
Bitumisia vedeneristystuotteita on useita, ja ne valitaan tuote- ja käyttöluokituksen avulla, paloluokitus huomioiden. Tuotteen minimivaatimukset määritellään tuoteluokituksin ja kattokaltevuuden mukaan kermiyhdistelmät. Luokittelulla helpotetaan asiakkaan mahdollisuutta vertailla eri kateratkaisuja kun vertaillaan urakoitsijoiden kattoremontti tarjouksia.


Bitumisten vedeneristeiden käyttöluokat
Katerakenteiden luokittelussa käytetään määrittelynä kattokaltevuutta, jotka jaotellaan kolmeen eri luokkaan VE40, VE80, VE80R. Nämä kuvaavat kattorakenteen minimikaltevuutta. Esimerkkinä VE40 minimikaltevuus on 1:40.

Katerakenne  VE40 (1:40)  VE80 (1:80)  VE80R (1:80)
TL1 X    
TL3+TL2 X    
TL2+TL2 X X  
TL2+TL1 X X  
TL2+TL2+TL2 X X X
TL2+TL2+TL1 X X X

 

 

 

 

Loivilla katoille yleisin luokka on VE80, Aluskermi K-MS 170/3000 - 4000+Pintakermi K-PS 170/5000 - SuperPolar bitumikate -ratkaisu.

Huopkatto

VINKKI - Mikäli ei ole varmuutta saneeraustarpeesta, kannattaa katon kunto selvittää esimerkiksi kattokuntotarkastuksella tai vesikaton PTS kuntotutkimuksella.


Yleisimmät Bitumikatteilla tehtävät vesikattojen saneerausratkaisut


Vanhan katteen päälle asennetaan uusi 2-kerros bitumikate, VE80
Tässä ratkaisussa haasteena on vanhan katteen huono kunto. Kun kate on elinkaarensa päässä, se on menettänyt elastisuutensa ja katteen pintaan alkaa muodostua ”vekkejä” sekä muita epätasaisuuksia. Nämä tulee poistaa ennen uuden katteen asennusta. Mutta vaikka ne poistetaan, on riskinä että epätasaisuuksia muodostuu lisää uuden vesikatteen jälkeenkin, ja nämä näkyvät uuden katteen pinnassa epätasaisuutena ja rasittavat siten uutta katetta lyhentäen sen elinkaarta. On myös tärkeää että on varmistettu että kattoa ei ole saneerattu jo aiemmin, sillä silloin on huomioitava että palokuorma ei kasva liian suureksi, eikä uuden katteen myötä kattorakenteisiin kohdistuva painokuormitus ole liian suuri. Tässä ratkaisussa on myös varmistettava, että kallistukset ovat riittävät, kallistusta tulee olla enemmän kuin 1:80.


Vanhan katteen purku ja uuden asennus, uusi 2-kerros bitumikate, VE80
Jos kattoa on jo saneerattu aikaisemmin, on tämä yleinen ratkaisu. Tässä ratkaisussa on huomioitava riittävä sääsuojaus sillä vanhan katteen purun jälkeen on sateen yllättäessä riski vesivahinkoon. Kun kattoprojektiin liittyy vanhan katteen purkutöitä, on sääsuojankäyttö erittäin suositeltavaa. Alustan tasaisuuteen sekä riittäviin kallistuksiin on myös tässä ratkaisussa kiinnitettävä erityistä huomiota.


SUOSITELTAVA Vanhan katteen päälle tasauskerros (laakerointivilla), uusi 2-kerros bitumikate, VE80
Mikäli kattoa ei ole saneerattu aikaisemmin, on tämä kustannustehokas ja toimiva ratkaisu. Vanhan katteen päälle asennettava laakerointivilla poistaa vanhan katteen epätasaisuudet sekä muodostaa erinomaisen alustan uudelle bitumikatteelle.


Kallistusten korjaukset
Kuten mainittua, riittävät ja toimivat kallistukset ovat tärkeä osa bitumikatteen pitkää elinkaarta ja siten niihin tuleekin kiinnittää erikoista huomiota. Yleisin ja kustannustehokkain tapa saneerauskohteissa parantaa kallistuksia on käyttää kevytsoraa (lecamurske) vanhan kattopinnan ja uuden kattopinnan välissä. Tällöin käytetään uuden bitumikatteen alla kovaa kattovillalevyä alustana uudelle vedeneristeelle. Tällöin tulee myös korottaa räystäsrakennetta esimerkiksi puurakenteella. Räystäs tulee rakentaa tuulettuvaksi kallistuskerroksen tuuletusta varten.

Kermikatto-kallistusten-korjaus

Havainnekuva yleisestä saneerauksissa käytetystä rakenteesta, jossa korjataan kallitukset lecamurskeella.

Yleinen-saneeraus-rakenne

Kattosora, kattosingeli, kattokiveys?
Katoilla käytetään usein kiveystä paloteknisistä syystä, tai katteen UV-suojausta varten, mikäli katteena käytetyssä pintakermissä ei ole UV-säteilyn kestävää pintasiroitetta. Pelti – Ässien käyttämät Bitumiset vedeneristeet ovat paloluokiteltuja sekä UV-säteeltä suojattuja, joten niiltä osin ei ole tarvetta kattosingeleille. Mikäli vesikatteen kiinnitystä alustaan ei voida varmistaa mekaanisesti, voidaan kattokiveyksellä myös varmistaa uuden vesikatteen kiinnitys alustaan. Saneerauksissa vanha kattosingeli tulee poistaa suurtehoimuroinnilla.


Vedeneristys ratkaisut suunnitellaan aina kohteen mukaan. Pelti-Ässät Suorittaa bitumivedeneristyksiä uudis,- ja saneerauskohteisiin. Suoritamme myös kaikki niihin kuuluvat rakennustekniset työt.


Pelti-Ässillä on vahvaa osaamista bitumikate urakoinnissa!

Asennuksista  vastaa pitkän kokemuksen alalta omaavat ammattilaiset. Asennus tiimit ovat olleet mukana toteuttamassa Uudellamaalla lukuisten kohteiden pihakansien ja kattojen vedeneristyksiä jo kahden vuosikymmenen ajan. IMS laatujärjestelmän mukaisen toiminnanohjauksen, sekä jatkuvan oman koulutuksen myötä, varmistamme että osaaminen on aina korkealaatuista ja tämä näkyy asiakkaalle sujuvana ja laadukkaana kattourakointina.

 

IMS laatujärjestelmän mukaisen toiminnanohjauksen, sekä jatkuvan oman koulutuksen myötä, varmistamme että osaaminen on aina korkealaatuista ja tämä näkyy asiakkaalle sujuvana ja laadukkaana kattourakointina.

Tarjoamme myös bitumikattourakoihin Projektiseuranta 360° palvelun veloituksetta - parempaa viestintää kattourakointiin, Lue täältä lisää!

Kermikatto


Bitumikateurakointi palvelumme:

 • Vesikatot
 • Terassit
 • Pihakannet
 • Sokkelit

Tallenna