Vesikaton PTS kuntotutkimus

Vesikatto on se tärkein julkisivu perustusten ohella kiinteistön toimivuuden kannalta. Katon kuntoa ei kannata jättää arvailujen varaan, sillä yksikin yllättävä vesivuoto voi aiheuttaa suuret kustannukset ja paljon harmia. Jos kunto tai sen elinkaaren tila ei tiedossa, on katolle tehtävä kuntotutkimus silloin suositeltavaa ja vastuullista kiinteistön kunnon ylläpitoa.

Vesikaton PTS kuntotutkimus

Edut ja hyödyt

 • Akuutit vuodot ja puutteet havaitaan ja ne saadaan korjattua kuntoon
 • Ennakoivasti vuotoriskit esiin ja korjaukseen
 • PTS suunnitelma 0 – 10 vuoteen ja tilanne saadaan hallintaan ja toimenpiteisiin suunnitemallisuutta.

PTS kuntotutkimuksen sisältö
Seuraavien katon rakenneosien kunnon ja toimivuuden arviointi:
A. Vesikate
B. Kattokaivot
C. Sadevedenpoisto
D. Kattorakenne (tarkastetaan myös yläpohja puolelta jos riittävästi tilaa)
E. Kattopellitykset
F. Kattoturvatuotteet
G. Kattavasti eri tutkimusmenetlmiä kattorakenteelle ja laitteita joilla voidaan kohdekohtaisesti tarjota oleellista lisätietoa katon kunnosta. – määritellään tapauskohtaisesti tarjokseen

Katon Ilmakuvaus
Kohde ilmakuvataan nelikopterilla, jolloin käyttöön saadaan korkearesoluutioilmakuvat sekä 4K videomateriaali kohteesta. Kuva liitetään raporttiin, johon tehdään sen tulkintaa helpottavia merkintöjä.

Selkeä ja havainnollistava raportti
On tärkeää että tutkimuksessa todetut havainnot katon kunnosta välittyy selkeästi ja juuri oikeanlaisena tilaajalle. Selkeys lisää palvelun läpinäkyvyyttä ja antaa parhaat mahdolliset työkalut jatkotoimenpiteiden suunnittelulle. Raportin sisällön on oltava ymmärrettävissä kiinteistön omistajille, taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle, huoltoliikkeelle tai vaikka kiinteistön omistavalle sijoittajalle.
Raportin sisältö

Diagrammein sekä sanallisesti ilmaistuna:

 • Katon kuntoluokka
 • Elinkaariarvio nykytilassa ja todetuilla korjaustarpeilla
 • Korjaustarvesuositukset PTS rakennedetaljeittain ja niiden kustannukset tarkasti
 • Korjaustarve kustannukset jyvitettynä per asuinneliö – esimerkkilaskelma
 • Tulkintaa tukeva 4K video vesikatosta (upotettu raporttiin)
 • Korkearesoluutio ilmakuva kohteesta johon on sijoiteltu todetut korjaustarpeet
 • Raportissa linkitetyt korkearesoluutiokuvat huomioitavista kohdista katolla havainto – seuraus – korjaus selitteellä. Sekä myös ”liikennevalo tunniste” kuvassa esitetystä korjaustarpeesta
 • Linkki ja QR koodi tunniste kaikkiin kuviin ja videoihin joita raporttia tehdessä on otettu

Raportti toimitetaan ePub linkkinä joka tulostettavissa periteiseen PDF muotoon tai raportin tulkinta voidaan tehdä päätelaitteella (responsiivinen julkaisu)

Soita ja kysy lisää 020 775 1210!