Kate-Ässät urakoi vesikattotyöt Transvalin uuteen varastoon Sipoossa.

Kate-Ässät urakoi Posti Group Oyj:n omistaman logistiikkayhtiö Transval Groupin Sipooseen nousevan varastorakennuksen vedeneristys,- sekä lämmöneristetyöt. Hankkeen pääurakoitsijana toimii rakennusliike Fira Group.

Kate-Ässät Oy Transval

Varaston koko vastaa neljää jalkapallokenttää

Rakennustyöt 6,5 hehtaarin kokoisella tontilla ovat jo käynnistyneet. Hankkeen kokoluokkaa kuvaa hyvin se, että rakennettavan varastotilan koko vastaa noin neljää jalkapallokenttää. Transvalin investointi indikoi heidän tavoitteitaan olla etulinjassa tarjoamassa yrityksille vastuullisia ja kestäviä ulkoistettuja logistiikkapalveluita, joiden ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi. Vastaavia hankkeita Suomessa on käynnissä myös muitakin, joten tulevaisuuden tarpeet on tunnistettu laajemminkin.

Kestävää rakentamista

Tässäkin hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomioita energiatehokkuuteen huomioiden koko sen elinkaari. Suunnittelussa on kiinnitetty huomioita erityisesti hiilidioksidinpäästöjen minimoimiseen. Energian tuotannossa hyödynnetään maalämpöä sekä aurinkoenergiaa.

”Ympäristön huomioiminen rakentamisessa on meille tärkeää, ja vastuullinen toiminta kaikessa tekemisessämme on osa meidän tärkeitä arvojamme. On hienoa huomata, että ala on aidosti mennyt eteenpäin, ja kovaa vauhtia muuttumassa, siksi tällaisissa hankkeissa on erityisen upeaa olla mukana ” Mika Karsikas, toimitusjohtaja, Kate-Ässät Oy.

Luottamus on yhteistyön avaintekijä

Kate-Ässät on urakoinut Fira Groupille useita projekteja viime vuosina, ja työmaita on tälläkin hetkellä käynnissä useita. Toinenkin merkittävä korttelihanke Fira Groupin kanssa on käynnistymässä kevään aikana. Jatkuvuus kertoo yhteistyön sujuvuudesta ja luottamuksesta, sekä yhteisen päämäärän ymmärtämisestä, joka on loppuasiakkaiden tarpeiden täyttäminen. Kun siinä onnistutaan yhdessä, ilmenee se kaikkien osapuolten menestyksenä. Vastaavia kumppanuuksia tällä hetkellä Kate-Ässillä on useiden eri toimijoiden kanssa.

Arvot mukana kaikessa tekemisessä

Kate-Ässät urakoi bitumisilla tuotteilla tehtävät vedeneristykset Uudenmaan alueella. Pyrimme hoitamaan kaikki hankkeet pääsääntöisesti omilla asentajillamme, koska olemme todenneet, että hankkeiden sujuvuuden kannalta se on oleellista, vaikka talouden kannalta se ei olekaan aina optimaalista. Sujuvat hankkeet takaavat kuitenkin sen, että ne ovat paremmin hallittavissamme, mikä parantaa palvelumme laatua. Näin myös kykenemme toimimaan parhaiten arvojemme mukaan. Tämä luo yrityksellemme jatkuvuutta ja nukumme yömme paremmin.

Lisätietoja, Mika Karsikas, toimitusjohtaja, mika.karsikas@kateassat.fi

Lisätietoja yleisesti hankkeesta:

https://www.transval.fi/2021/02/10/merkittava-investointi-logistiikkayhtio-transvalille-37-miljoonan-euron-varasto/

https://www.rakennuslehti.fi/2021/02/fira-rakentaa-postille-37-miljoonan-euron-varaston/

https://www.fira.fi/uutiset/fira-rakentaa-transvalille-energiatehokkaan-varastorakennuksen/