Tekniikka apuna kattohuollossa


Pelti-Ässien kattohuollossa on tekniikka vahvasti apuna kattokorjauksissa, kattovuotojen etsimisessä sekä kattojen kuntokartoituksissa

kattohuolto-kattokorjaus

Vaikka paljon on kiinni myös asentajan ammattitaidosta ja kokemuksesta, tarjoaa myös tekniikka paljon apua kattohuollon tehtävissä. Arviolta noin 50% kattovuotojen aiheuttajista on vaikeasti todettavissa, ja niiden selvittäminen vaatii usein rakenteiden tutkimista, tietoa eri tyyppisistä rakenteista, että oikeita johtopäätöksiä voidaan vuodon aiheuttajista sekä niihin liittyvistä korjaustoimista tehdä.

Hyvällä ja perusteellisella vuodon tai muun korjaustarpeen kartoittamisella, saadaan korjaustoimien kustannukset minimoitua ja tässä tekniset apuvälineet ovat korvaamaton apu.

Kattohuollossamme on käytettävissä useita teknisiä apuvälineitä, jotka tukevat ja auttavat oikeiden johtopäätöksien tekemiseen katto ongelmien ratkaisuissa. Ja tässä niistä tärkeimmät.

ELD-kartoitus, kattovuotojen kartoitus virtauspulssimenetelmällä

ELD-kartoitus

 

Huopa, PVC ja pinnoitetuilla tasakatoilla vuodon etsintä voi olla vaikeaa, eikä ne ole aina visuaalisesti havaittavissa. ELD-kartoituksessa hyödynnetään herkkää virtapulssimenetelmään hyödyntävää ELD laitteistoa. Sähköimpulssien avulla saadaan pienimmätkin vuotokohdat esiin ja siten korjattua. Vuotojen etsintä on tehokasta ja ne voidaan paikallistaa täsmällisesti. Lue lisää tästä!

Viemärikuvauskalusto

Viemarikuvaus

Katon korjaus tehtävissämme usein kattovuodon aiheuttaja löytyy kattokaivoista, sekä siihen liitetystä sadevesiviemäristä. Viemärikuvaus on järkevä tapa lähteä liikkeelle vuodon aiheuttajan selvittämisessä, jos katolla ei muuta selkeää vuotokohtaa pystytä paikantamaan. Viemärikuvauksella voidaan varmistaa, että sadevesiviemärin putkiliitokset ovat kunnossa. Viemärikuvauksella voidaan havaita myös sadevesiviemäriputken kuluneisuutta sekä arvioida sen yleiskuntoa. Samassa yhteydessä voidaan tarkastaa myös kattokaivon kunto ja sen tiiveys sekä suorittaa samalla käynnillä tarvittavat katon korjaus toimenpiteet. Lue lisää tästä!

Muu käytettävissässämme oleva laitteisto:

Kosteusmittarit
Kattovuotojen laajuutta saadaan hyvin haarukoitua pintakosteusmittareilla joilla mm. Betoniraketeista saadaan kosteusarvoja nopeasti selville ja siten voidaan tehdä johtopäätöksiä oikeista korjaustoimista

Lämpökamera
Lämpötilan laskiessa lähelle 0°C saadaan vuotokartoituksissa myös hyvin hyödynnettyä lämpökamerasta saatavaa dataa eri rakenteiden lämpötiloista, joka kertoo mahdollisesta kosteudesta rakenteissa.

Lämpökuvaus-katto Lämpökuvaus-katto

Kattorakenteiden kuivausturbiinit
Huoltoyksikkömme on valmius asentaa heti kattovuotokorjausten yhteydessä kuivausturbiinit katoile, jolloin kuivaus saadaan välittömästi käyntiin kun vuodot on saatu paikallistettua ja korjattua. Otamme kosteusmittareilla lähtöarvot jolloin saadaan oikeat vertailu arvot kun arvioidaan milloin rakenteet ovat kuivat

Sadevesiviemäreiden avauskalusto
Kattokaivojen tukkeutuminen on yleinen ongelma ja niihin kerääntynyt roska ja muuta liete voi tukkia sadevesiviemärin tiukasti. Huoltoyksiköillämme on käytettävissä sähkömoottorilla varustettu pitkä teräsvaijeri, jonka päässä on kierteillä varustettu teräskärki, jonka avulla tukokset saadaan kairattua turvallisesti ja rakenteita vahingoittamatta auki.

Viemärin avaus

 

Kattohuoltopalvelun myynti

Miika Nygård p. 040 777 5655, huolto@peltiassat.fi