Kattolumien pudottamien, kenellä on siitä vastuu taloyhtiössä?

Lumenpudotukset

Kenellä on vastuu taloyhtiössä?

Talvella lumen ja jään pudotustarvetta on tarkkailtava päivittäin. Lumi ja jää on pudotettava katolta riittävän ajoissa. Jos lunta ja jäätä ei voida poistaa välittömästi vaaratilanteen havaitsemisen jälkeen, on onnettomuusalttiit
paikat eristettävä puomein ja niistä on varoitettava selvästi.

Kiinteistönomistaja vastaa siitä, ettei katolta putoava lumi tai jää aiheuta vaaratilanteita ihmisille tai omaisuudelle. Yhtiömuotoisissa kiinteistöissä
(mm. asunto-osakeyhtiö) vastuu tästä on käytännössä hallituksen jäsenillä ja isännöitsijällä tai toimitusjohtajalla.


TEHTÄVÄT VOI SIIRTÄÄ - VASTUUTA EI
Asunto-osakeyhtiö tai muu kiinteistönomistaja voi tehdä huoltopalveluita tarjoavan yrityksen kanssa sopimuksen kattojen lumitilanteen valvonnasta ja lumien pudottamisesta. Sopimuksessa tulee tarkkaan sopia mm. lumenpudotustarpeen tarkkailusta ja lumien pudottamisesta. Hallituksen velvollisuus on yleisesti ottaen seurata sitä, että sopimuksenmukaiset tehtävät on asianmukaisesti hoidettu. Asunto-osakeyhtiössä isännöitsijän tehtäviin kuuluu kiinteistönhoidon tehtävien tarkempi ohjaus, seuranta ja valvonta. Mikäli yhtiössä ei ole isännöitsijää, tai jos ohjausta, seurantaa ja valvontaa ei
ole sovittu isännöitsijän tehtäväksi, johtaa tämä siihen, että hallituksen jäsenet joutuvat hoitamaan myös isännöitsijälle kuuluvia tehtäviä.


HUOLELLINEN TOIMINTA ON TÄRKEÄÄ VASTUIDEN KANNALTA
Rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuminen taloyhtiön asioissa on äärimmäisen harvinaista, vaikka kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön turvallisuudesta. Jos kiinteistöä hoidetaan hyvin, hallituksen jäsenet, isännöitsijä tai toimitusjohtaja eivät voi joutua henkilökohtaiseen
tai rikosoikeudelliseen vastuuseen vahingosta.

Pelti-Ässät tarjoaa Uudenmaan alueella lumenpudotuksia. Lisää tietoa lumenpudotuspalvelustamme löydät tästä linkistä.

Lumenpudotus