POLYUREAPINNOITUS | Kattosaneerausten uusi MUSTA?

Polyureapinnoitus

Vesikaton polyureapinnoitus on voimakkaasti yleistymässä oleva kattojen saneeraustapa, ja nyt onkin hyvä aika käydä aihetta tarkemmin läpi, ja verrata sitä muihin saneeraustapoihin.

Pelti-Ässät Oy urakoi pelti, ja bitumikatteita (Kate-Ässät - yksikkö) sekä suorittaa myös kattojen polyureapinnoituksia, mukaan lukien vesikattojen maalaukset (Pinnoitus-ässät - yksikkö). Se luo meille erinomaisen perspektiivin eri saneeraustapojen vertailuun, sillä halvin tai kallein ratkaisu ei ole aina paras, vaan saneeraustapa tulee arvioida aina kohteen ja tarpeen mukaan, toisin sanoen kuunnellaan siis asiakasta.

Mitä on polyurea?

Polyurea on kahdesta komponentista, (amiini ja isosyanaatti) koostuva kemiallinen yhdiste, joka muodostaa sekoitettuna 100%:sta polyureaa ja sen myötä äärimmäisen lujan ja elastisen kalvon. Kyseinen polyureatekniikka (RIM reaction injection molding = välittömästi muotoon kovettumista) on kehitetty 1980 luvun alussa, ja on ollut jo kauan laajasti käytössä teollisuudessa, joten kysessä ei siis ole mikään uusi tuote. Polyureapinnoitetta on saatavissa muutamilla perussävyillä, mutta se voidaan maalata haluttuun sävyyn RAL värikartan mukaan pinnoituksen yhteydessä. Pinnoite on kosketuskuiva 10 sekunnissa, kestää sadetta 30 sekuntia ruiskutuksesta ja on täysin kovettunut 12 tunnin kuluessa.

Polyureapinnoituksen keskeisimmät ominaisuudet, hyödyt ja edut

 • Saumattomuus 
 • Korkea elastisuus 
 • Korkea mekaaninen kestävyys 
 • Korkea iskunkestävyys 
 • Korkea kemiallinen kestävyys 
 • Korkea lämmönkestävyys 
 • Korkea UV ja sään kestävyys 
 • 100 % vesitiiveys – kuitenkin läpäisee vesihöyryn 
 • Päälle maalattavissa 
 • Nopea kovettuminen 
 • Tekninen käyttöikä jopa 25 vuotta 

 

Hyväksynnät ja sertifikaatit (BASF)

 • EN 1504 osa 2:n mukainen CE-merkintä 
 • Kemiallinen kestävyys EN 13529 mukaisesti 
 • EN 13501 osa 1:n mukainen palonkestävyys 
 • EN 13501 osa 5:n mukainen palonkestävyys 
 • Broof (t4) paloluokitus 

 

Miten kattoja pinnoitetaan?

Kuten myös muissa saneeraustavoissa, tärkein työvaihe on hyvät pohjatyöt. Ne tulee suorittaa aina kohteen mukaan, jossa suojaukset, pesut, esitiivistykset, pohjatyöt ja pohjusteet määritellään ja tehdään aina tapauskohtaisesti. Polyureapinnoite ruiskutetaan RIM -  erikoislaitteistolla, jossa 2-eri komponenttia sekoitetaan ruiskupistoolissa juuri ennen kuin se kuumaruiskutetaan (n.70-80°C) korkealla paineella katon pintaan, kalvopaksuus n.2,0 -2,5mm.

Laatu ja takuu

Hyväkin tuote saadaan pilattua huolimattomalla työllä. Pinnoitus vaatii erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa henkilöstöltä. Laadun varmistaminen on tärkeää ja se vaatii urakoitsijalta kohde kohtaisen laatusuunnitelman, jolla varmistutaan siitä, että lopputulos on paras mahdollinen.

Pelti-Ässien IMS QualitySite –laatujärjestelmässä on määritelty normaalin kattourakoinnin lisäksi myös polyureapinnoitukseen tarkennetut laadunvarmistustoimet. Lähtökohtaisesti polyurealla pinnoittamillemme katoille myönnämme 10 vuoden vesitiiveystakuun.

Polyureapinnoitus

Muutamia oleellisia laatuun vaikuttavia seikkoja joita polyureapinnoituksessa tulee huomioida:

 • Lämpötila
 • Suhteellinen kosteus
 • Pinnoitettavan alustan lämpötila
 • Tuulennopeus
 • Säätyyppi

Mihin polyureapinnoitus soveltuu?

Polyurealla voidaan pinnoittaa lähes kaikki kattomateriaalit kuten pelti, bitumi, tiili. Pohjatöillä ja pohjusteilla varmistetaan oikeat menetelmät tapauskohtaisesti. Polyurea sopii hyvin taloyhtiöiden, liikekiinteistöjen, teollisuushallien yms. vesikatoille kun sen nykykunto mahdollistaa pinnoituksen. Erityisen hyvin polyureapinnoite sopii esimerkiksi taloyhtiöiden katoille, joissa on paljon läpivientejä, muuta tekniikkaa, tasoeroja ja vaikeita detaljeja. Tuolloin pinnoitus on kustannukset ja hyödyt huomioiden erinomainen ratkaisu.

Mihin polyureapinnoitus ei sovellu?

Pinnoitettava alusta pitää olla riittävän hyvässä kunnossa, että pinnoitus voidaan suorittaa. Esimerkiksi pahoin rakenteiden elämisestä aiheutunut bitumikatteen ”ryppyyntyminen” on siten epätasainen,  ja se ei ole suositeltava alusta, vaan silloin paras vaihtoehto on uusia katto bitumikermeillä. Myös peltikatoilla, jos pinnoitettava pelti on jo pahoin vaurioitunut, edellyttää se silloin mittavia pohjatöitä, että se saadaan pinnoitettavaan kuntoon. Tällöin pohjatöistä aiheutuvat lisäkustannukset voivat olla jo niin merkittäviä että, paras ratkaisu on uusia katto uudella peltikatteella. On myös huomioitava koko kattorakenteen toimivuus. Jos vanhassa katossa on ollut rakenteellisia ongelmia, ei pinnoitus ole oikea ratkaisu vaan katon rakenne tulee uusia kokonaisuutena toimivaksi ja nykymääräysten mukaiseksi. Tällöin katemateraalina on lähes poikkeuksetta pelti, bitumi tai tiili. Uuden katteen pinnoitus polyurealla ei tuo välttämättä lisäarvoa kiinteistölle jota ei saavutettaisi perinteisemmällä peltikaton käsittelyllä kuten huoltomaalauksella, joka on kustannuksiltaan edullisempi. Tässä voi toki olla poikkeuksena kohteen maantieteellinen sijainti tai muu ulkoinen seikka joka voi edellyttää normaalista poikkeavaa katon pinnoitusta, johon polyurea tarjoaa hyvän vaihtoehdon.

Kuinka valita oikea saneerausratkaisu?

Käänny ammattilaisen puoleen. Pelti-Ässät Oy:n kokeneet ammattilaiset auttavat. Voimme arvioida saneeraus ja korjaustavat aina kohteen mukaan. Laadimme työselosteen, laadun varmistustoimet, sekä hoidamme tietenkin muut normaalit pääurakoitsijan velvollisuudet urakkaan kuuluvana.  Urakoimme useita eri kattotyyppejä, ja siten pystymme arvioimaan kattosaneerausmenetelmät aina kohteen vaatimusten sekä asiakkaan tarpeen mukaan kustannustehokkaasti.

Polyureapinnoitus

Huomioitavaa!

Pinnoituksen, kuten muidenkin kattosaneeraustapojen yhteydessä on hyvä arvioida, onko muita kattoon liittyviä varusteita jotka olisi järkevää uusia samassa yhteydessä, kuten esimerkiksi kattokaivot, sadevesijärjestelmät, kattoturvavarusteet. Nämä seikat tulee ottaa huomioon, kun pinnoitusta suunnitellaan.

Eri saneeraustapojen  elinkaarivertailu (Huom. Arvio on suuntaa antava, ja kuvaa keskiarvoa, ja voi poiketa paljonkin suuntaan tai toiseen riippuen kokonaisuudesta kuinka yksittäiset kohteet on toteutettu)

Polyureapinnoitus

Yhteenveto

Vesikattojen polyureapinnoitus tuo aidosti uuden saneeraustavan muiden tapojen rinnalle. Joissain tapauksissa sen hinta voi olla jopa vain 30% siitä, mitä se olisi perinteisellä saneeraustavalla toteutettuna. Vaikka se käy lähes kaikille vesikate pinnoille, ei se silti ole välttämättä aina paras ratkaisu, vaan tarve tulee arvioida aina tapauskohtaisesti kokonaisuus huomioiden. Tarvearvio ja oikean saneeraustavan valinta kannattaa jättää aina ammattilaiselle.   Jos tarvitset apua tai tietoa vesikaton korjaustavan valintaan, niin ota yhteyttä Pelti-Ässät Oy:n kattoammattilaisiin. Me autamme mielellämme!