Kenellä työsi teetät?

Mieti kenellä työsi teetät

Pelti-Ässät Blogi

Rakennusalalla toimii monen kirjavaa porukkaa työntekijöistä urakoisijiin, alalle on helppo tulla yrittäjäksi kun ei tarvitse paljon pääomaa ja vähäinenkin kokemus riittää kun on riittävästi pokkaa ja puhelahjoja vakuuttaakseen asiakkaansa. Ala on aina houkutellut toimijoita jotka hakevat nopeita voittoja jättämällä kaikki yhteiskunnalliset suoritteet täyttämättä, viranomaiset ovat voimattomia tällaisten yritysten edessä kun heillä ei ole riittävästi resursseja eikä nähtävästi riittävästi tietoa ongelman laajuudesta.

Yksi ryhmä on ulkomaiset yritykset, heidän tietojaan / taitojaan on lähes mahdoton tarkistaa ja valvoa.

Kuitenkin valtaosa alalla toimivista yrityksistä täyttää yhteiskunnan asettamat velvoitteet, mutta näiden yritysten on vaikea kilpailla urakoista yritysten kanssa jotka vähät välittävät yhteiskunnallisista velvoitteista.

Vaikka Suomessa tuli voimaan tilaajavastuulaki jonka tarkoituksena on vähentää harmaata urakointia se toimii ainoastaan jo ennestään rehellisissä yrityksissä jotka muutenkin olisivat noudattaneet kaikkia velvoitteita.

On pääurakoitsijoita jotka viis veisaavat aliurakoitsijoiden ”puhtaudesta” kun vain saavat työn halvalla
he eivät vaadi ”puhtaita papereita” tilaajavastuulain mukaisesti.

Kun toimijana on ”hämärä” yritys tingitään kaikesta, että saataisiin mahdollisimman paljon rahaa jäämään itselle, näitä ovat mm. työturvallisuus, halvat materiaalit, pimeää työvoimaa, yhteiskunnallisia velvoitteita laiminlyödään, työn laadussa tingitään jne.

Tärkeintä olisi selvittää yrityksen tausta; vakavaraisuus, luotettavuus, referenssit ja paras tae työn onnistumiselle olisi se, että yritys olisi toiminut jo pidemmän aikaa alalla luotettavasti vastuunsa hoitaen.

Työturvallisuuteen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota, meillä on hyviä säännöksiä joita ei käytännössä kukaan valvo. On vaikea voittaa urakkaa jos vastassa on urakoitsija joka jättää työturvallisuuden huomioimatta, työmaalta puutuu esim. telineet, kaiteet yms. joka on suuri kustannuserä, mutta suojaa työntekijää vammautumiselta.

Kunnilla / kaupungeilla pitäisi olla ”korvamerkitty” tarkastajia joilla olisi aikaa kiertää rakennustyömaita. Tarkastajalla pitäisi olla valtuudet tarkastaa yrityksen / työntekijöiden paperit, sekä samalla voisi valvoa työturvallisuuden toteutumista, kun sanktiot olisivat merkittävät niin tällainen henkilö tienaisi itse palkkansa.

Myös sanktioita pitäisi korottaa, nyt pääset kuin koira veräjästä maksamatta juurikaan mitään ja työ jatkuu entisellään mistään mitään välittämättä.

Useinkaan tilaajalla ei ole palkattu ammattitaitoista valvojaa joka ymmärtäisi eri alojen työsuorituksia
ei ammattitaitoisesti toteutettu työsuoritus jää huomaamatta ja niistä aiheutuvat vahingot saattavat paljastua vasta vuosien päästä jolloin vahinkojen suuruus voi olla merkittävä.

Kiinteistön omistajille tiedoksi; talven 2015 lumen / jään poiston yhteydessä kattoon syntyneitä vaurioita on tullut huomattavia määriä, useimmissa tapauksissa pinnoitteet ovat rikkoontuneet ja pahimmissa tapauksissa kattomateriaali on puhkottu terävillä työvälineillä. Suurin vaurio joka korjattavaksemme on tullut oli 15 metrin matkalla reikiä lähes 50 kappaletta.